Om Dagas måleri

Färg och volym

Förutom friluftsmåleri, har Dagas intresse varit när en kropp ser ut att ha volym i ett rum.

Utmaningen var perspektivet. Renässans, kubism och tvetydighet. I hennes målningar stannar inte färgen inom en kropps omslutande linje och verklighetens föremål låter sig inte bara kopieras.

Wennerström försöker låta färgen beskriva hur mycket plats den fysiska materien upptar i rummet.

Om volym

I renässansmåleriet är figurerna ofta målade som skulpturer i det perspektiviska rummet. Hon bökar runt med färg med sikte på samma påtaglighet. Men hon vill inte slaviskt följa det linjära perspektivet med en gemensam oändlig punkt någonstans med några statyer som står på golvet eller marken isolerade från omgivningen. Daga vill heller inte fastna i ”det ogripbara rummet” där kropp och tomrum oupphörligt byter plats inför ögonen.

En paradox är att en färgyta ändå är som mest levande när den verkar vara i två rumsliga lägen samtidigt eller när volymen dyker upp någon annanstans på underlaget än den plats där det var tänkt.

När man målar dyker det också upp nya ”färgvarelser” som i ett evigt Rorschachtest under målningsakten.

Vad jag Daga vill säga är att det att måla en bild på ett sätt är omöjligt.

Vilket egentligen en av hennes favoritkonstnärer De Kooning gestaltat på ett övertygande sätt.

Skuggor

I Dagas skuggor används hela färgcirkeln , inte bara en gråskala, Grisaille . Svårigheten är hur många graderingar av ljus som behövs för att beskriva volymen. Den färgade skuggan har en tendens att slå sönder objektet.

Nedan: digital skuggning i gråskala källa på webben

400px-Openscad_rotext_03  round

Hennes oljemåleri kan beskrivas som en kollision mellan Fauvism och Salvador Dali  , åtminstone är det konst som intresserar Daga. Hon är en koloristisk expressionist som vill måla surrealistiskt.

Landskapsmåleri

Wenneströms landskapsmålningar i akvarell görs utomhus framför motivet. Dessa är en sammansmältning av en inre och en yttre bild och de målas i ett pass. Omgivningen är Södra Lappland Vilhelmina och Kultsjödalen.